Информация за потребителя

Друга информация за потребители по чл. 52, ал. 1 ЗЗП

Доставчик
Рекс Фармасютикълс ООД

Aдрес на управление, за кореспонденция и за подаване на жалби
гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе”110, жк Градина, бл.12.

Начин на плащане
Клиентът може да заплати поръчаните стоки с наложен платеж при получаване на стоките.

Доставка и изпълнение на договора
Доставчикът извършва доставки на стоки единствено на територията на Република България и до населените места, посочени на интернет сайта. Доставчикът доставя стоките на указания от Клиента адрес за доставка в срок до 30 дни, считано от датата на подаване на поръчката, освен ако в потвърждението на Доставчика не е посочен по-кратък срок. Доставчикът, вкл. чрез използването на услуги на трето лице – куриер, изисква от Клиента да се легитимира при получаването на стоките чрез представяне на документ за самоличност.

Право на отказ от договора
Клиентът-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по предходното изречение е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. В случай, че Клиентът-потребител упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ. Клиентът-потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса на Доставчика, посочен по-горе. В случай че бъдат приети последващи промени в законодателството, които предвиждат по-голяма защита за потребителите, в отношенията между Доставчика и клиенти – потребители се прилагат тези по-благоприятни разпоредби, независимо от съдържащото се в настоящия документ.

Период на валидност на предложението и цената
Подадените от клиента поръчки се изпълняват съгласно предложението и обявените цени на сайта на Доставчика към момента на подаване на поръчката. Предложението и цените, обявени в сайта на Доставчика, са валидни до последващата им промяна от страна на Доставчика и публикуването на съответната информация на сайта. Новите цени и условия за доставка на стоките се прилагат за поръчки, подадени след публикуване на новите предложения на сайта на Доставчика.

Продуктова характеристика
Продуктите в сайта не са заместители на балансираното и разнообразно хранене. Те не са предназначени да предпазват от, лекуват или да излекуват болести при човека и не претендират да притежават такива свойства.

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 0878-870-555
Всички цени са с ДДС
© REX Pharmaceuticals ltd.